۱-من چه ماده ای هستم ؟ (قابل مشت کردن نیستم ،هر جا با شم به شکل ظرف هستم .)

الف – جامد                 ب- مایع                 ج –گاز               د – هیچکدام

۲ –در یک روز تابستان که دمای هوا ۴۰ درجه است   شنا گری مشغول شنا می باشد  اگر دمای آب استخر ۱۸ درجه باشد دمای بدن شناگر چه قدر است ؟

الف – ۴۰ درجه               ب-   ۱۸ درجه            ج- ۳۷ درجه            د- هیج کدام

۳- کدام ماذه در طبیعت همواره به حالت گاز است .؟

الف –آب                ب –کربن                    ج – هوا               د – گو گرد

۴- سیم های برق خیا بان ها در تابستان چگونه است ؟

الف – اویزان می باشند                               ب – کشیده می شوند

ج –  فرقی نمی کند                                     د – در همه ی فصل ها یکسان است .

۵ – من چه نوع ماده ای هستم ؟(قابل لمس کردن هستم ،موقع جا به جایی،تغییر شکل نمی دهم)

الف – مایع                  ب – گاز                 ج –    جامد               د- هیچ کدام

۶- هوای اطراف زمین را چه می گویند ؟

الف – اکسیژن                 ب- اتمسفر                  ج – اوزن             د – ابر

۷- برای تبدیل یک جامد به مایع ،باید ان را ……………….،

الف – داغ کنیم                  ب – سرد کنیم                      ج- هم بزنیم

۸- کدام رابطه در تبدیل یخ به آب و آب به بخار صحیح است .

الف – سرما وگرما                  ب – سرما و سرما

ج – گرما و گرما                    د –  گرما و سرما

۹- به چه موادی مایع می گویند ؟

الف- به موادی که از خودشان شکل معینی دارند .              ب- به موادی که بخار می شوند .

ج- به موادی که از خود شکل ندارند و شکل ظرف به خود می گیرند .

د – به موادی که بخار می شوند .

۱۰- اگرآب  اقیانوس ها و دریا ها همیشه به صورت مایع بماند چه می شود ؟

۱۲ – در چه صورتی می توان ماده ی مایعی را به جامد تبدیل کرد ؟

۱۳ –پس از بارش باران که زمین خشک می شود چه اتفاقی رخ می دهد ؟

۱۴- اب در چه درجه ای یخ می زند ؟

۱۵- اگر گلوله ی فلزی را گرما دهیم حجم ان چه می شود .؟

۱۶- آب در چه دمایی معمولا به جوش می آید؟.

۱۷ –دما سنج جیوه ای چگونه کار می کند ؟

۱۸- گاهی در ابتدای تابستان باد لاستیک های اتومبیل ها را کاهش می دهند علت آن چیست ؟

۱۹- علت این که گاهی اوقات جنگل ها به خودی خود آتش می گیرند چیست ؟

۲۰ – ابر نزدیک زمین را چه می گویند ؟

۲۱- بخار آب درهوای سرد به چه صورت در می آید ؟.

دانش آموز عزیز :سطح سوالات از نظر شما چگونه است ؟

الف – خیلی سخت              ب- سخت                 ج – ساده            د- متوسط

موفقیت شما عزیزان را در تمام مراحل زندگی آرزومندم   (صادقی )