آب : در جا های زیادی پیدا می شود در دریاها ،دریاچه ها ، رود خانه ها، چشمه ها و در زیر زمین آب وجود دارد .

آبی که در روی زمین و خشکی ها وجود دارد محصول بارند گی و آب باران است .

در هوا همیشه مقداری بخار آب وجود دارد. اگر مقدار بخار آب زیاد شود ابر تشکیل می شود .

بعضی از ابر ها در ارتفاع بسیار بالا وجود دارند و مانند پر به نظر می رسند .

بعضی از ابر ها مانند تکه های پنبه هستند . این ابر ها در هوای نسبتا خوب در آسمان دیده می شوند

بعضی ابر ها هم لایه لایه اند و همه ی آسمان را می پو شانند . و بارندگی ها از این ابر ها است .

در بیشتر قسمت های کشور ما رود خانه و در یا وجود ندارد و مردم باید آب لازم را برای مصرف

خانگی و کشاورزی از چاه وچشمه به دست آورند .آب رودخانه ها قبل از این که به خانه ها برسد در پشت سد ها یا استخر های بزرگ جمع می شوند .بعد آن را به تصفیه خانه ها می برند ودر آن جا گل و لای آن را می گیرند و مواد میکروب کش(کلر ) در آن می ریزند . سپس آب پاکیزه و سالم را از راه لوله به شهر ها و روستا ها می فرستند .

تشکیل رود :از آب شدن برف ها و جاری شدن آن ها بر روی زمین رود ها به وجود می آیند .

سر چشمه ی بسیاری از رود ها کوه ها هستند .زیرا در این نقاط بارند گی بیشتر است .

چشمه چیست ؟ گاهی لایه های  آبدار زمین خود به خود به سطح زمین راه پیدا می کنند که به آن چشمه می گویند .

مقدار زیادی از آب شیرین در زیر زمین ذخیره می شود که ما از آن ها برای آشامیدن و کشاورزی استفاده می کنیم .که با توجه به زیاد شدن جمعیت ومصرف زیاد در کشاورزی و صنعت از چاه ها آب زیاد تری برداشت می شود که از مقدار ذخیره شده ی آب زمین می کاهد که جبران و تامین دو باره ی آن سالیان زیادی طول می کشد .

بهتر است بدانید که ازکل آب های روی زمین فقط ۳ در صد آن شیرین و ۹۷ در صد آن ها شور هستند . آب های شیرین در یخچال های طبیعی در دو قطب شمال و جنوب قرار دارند .

یخچال ها توده های عظیم و بزرگ یخ و برف می باشند .

« »